MAPA INTERESARIUSZY A3

REF 4

30,-

Czas dostawy: 5 dni roboczych

Narzędzie:        Grupa docelowa


Ilość kartek:       30


Wymiary:           A3 (297mm x 420mm)


Materiał:            Papier offsetowy, 90g/m2


Języki:                 Polski, Angielski  

Mapa Interesariuszy pomaga opisać wszystkich aktorów interakcji oraz podzielić ich ze względu na to, jaki mają wpływ na produkt lub usługę. Podział ten pozwala dostrzec szanse i zagrożenia, ustalić hierarchię i kanały komunikacji. Narzędzie zapewnia ''widok z lotu ptaka'', który usprawnia projekt i poszerza jego wizję.

Wypełnij i opisz twoją mapę interesariuszy zgodnie z zamieszczonym szablonem:

  • Nazwa projektu
  • Interesariusze wewnętrzni
  • Interesariusze powiązani
  • Interesariusze zewnętrzni
  • Interakcje pomiędzy interesariuszami

Podobne produkty